Børn og digitalisering

De sociale medier er med til at åbne et vindue til den store verden. Medarbejderne undersøger sammen med børnene, stiller spørgsmål og finder forklaringer

  

Medieleg forgår i den selvorganiserende leg samt i det eksperimenterende fællesskab med medarbejderne. De digitale medier bruges i de skabende og kreative processer til at finde løsninger, muligheder og udfordringer. Medieleg er et supplement til de kulturelle udtryksformer, sprogarbejdet samt inklusion, og giver en vigtig læring i forhold til det demokratiske medborgerskab. 

I det pædagogiske arbejde er det digitale udstyr et stærkt værktøj til at synliggøre og planlægge den daglige praksis. Vi oplever det som ”Et fælles tredje” mellem børn og medarbejdere, hvor vi eksperimenterer sammen. 

Filmen er produceret af Kasper Weng Andersson.

Året rundt er der tænkt digitalisering og medieleg ind i aktiviteterne, hvor børnenes egne billeder og dokumentation er bindeled mellem hjem og institution. Dokumentationen er mere kreativt skabt af børnenes egne ideer og udtryk. Børnenes ejerskab af de ophængte billeder og film, er langt større nu. Billederne og filmene skaber større opmærksomhed på børnenes grænser, og det giver et tidligt udtryk af følelser, som giver anledning til dialog. Pædagogerne sætter rammen og børnene styrer indholdet langt hen ad vejen.
 

Rollefordeling i medielegen

Børnene

Børnene lærer at forholde sig til, hvad der er interessant for andre, at have kommunikation om på nettet. Hvert barn bliver opmærksomt på, hvad det selv kan byde ind med og at det kan nytte, at gøre sig en anstrengelse i kommunikationen med andre.

Vi lader børnene eksperimentere i fællesskabet. Fx giver vi et to årigt barn et kamera og lader ham eksperimentere og tage 50 billeder af sine fødder. Vi opdager, at han ved at flytte sine fødder med små bevægelser og tage billeder indimellem, fortæller en historie.

Vi har fået nyt sprog at kommunikere med, hvor børnene igennem deres egne billeder, giver anledning til fortællinger, dialog og forståelse. Kommunikation er sjovt og børnene mærker på en ny måde, at kommunikation kan betale sig.

Børnene er blevet bedre til at kræve kvalitet og ser kritisk på indholdet – produktet. De stiller krav til resultaterne og kender mulighederne. Fx vil nogle børn i børnehaven lave en film, hvor de selv skal skabe processen fra idé til produkt. Der blev lavet en historie, valgt skuespillere, kameraholdere, musiker og teknikkere. Der blev argumenteret og dramatiseret. Børnene kom igennem mange demokratiske lærerprocesser i dette forløb.

Børnene er iscenesætter og medproducenter i deres liv – også på nettet – vi kan være med til at danne basis for en digital kompetence altså en legekulturel kompetence. Mulighederne hjælper børnene til at få en oplevelse af at de er vigtige mennesker i et stort sammenhæng, den store verden.

Vi ser nye kompetencer hos børn som ikke var tydelig for os før. Børn som kan hjælpe de andre børn og medarbejdere med teknisk, med løsninger og skæve ideer.

Børnene har lært at fremlægge for hinanden i deres grupper og de viser deres arbejde med stolthed.

Forældre

Forældre skulle forstå metode og mål og støtter nu op om projektet – forældremøder bliver brugt til at vise film og eksempler fra dagligdagen – og det bliver vi ved med fremover.

Forældre har en accept og forståelse af at arbejdet med de sociale medier – og ønsker nu at være medaktører på bl.a. Facebook – Vi afstikker reglerne og dette skal udvikles.

Eks. filmer de fra deres ferie og sender til os over Facebook m.m.

Et barn skal til Sverige og får en opgave at tage et billede af en ægte svensker med til gruppen – børnene og forældre for et nyt medansvar og det stiller krav til forældrene om at ville bidrage.

Forældre bliver "opdraget" allerede fra vuggestuen i medielegen.

I vuggestuen bliver billeder en metode til kommunikation mellem barn og forældre.

Medarbejderne

Medarbejderne er kvalificerede på mange forskellige niveauer, nogle er mere på end andre – men der er stor lyst og kunnen.

  • Vi bliver udfordret på vores arbejde og bliver mere eksperimenterende og kreative i vores dokumentation.

  • Vi kigger på os selv i praksis og bliver klogere på os selv og der er gode/nye muligheder for refleksion over børnene – et værktøj.

  • Vi giver mere slip og tør give slip på kontrollen – vi går en retning hvor dialogen følger børnenes initiativer i ægte forstand.

Medieleg er tilføjet vores målbeskrivelser i planlægningen af vores tre måneders tema perioder

I udførelsen kommer vi ned i flere detaljer, det bliver tydeligt hvad vi laver og understøtter vores pædagogiske arbejde.

Pædagogens rolle bliver hermed også tydeligere.

Processerne bliver vigtige og produktet kan ende med nye afslutninger end forventet.

Åbningstider

Vuggestuen (0-2 år)

Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.30-16.00

 

Vuggestuen (2-3 år) og børnehaven

Mandag til fredag: kl. 06.00-18.00