Aktiviteter i børnehaven

Musik

Som Kulturinstitution arbejdes der blandt andet med Musik.

Mere om Kulturinstitutionen

Musik bruges i hverdagen, i lege, ved fødselsdage, og når der er fælles sang ved bålet m.m.

Hver morgen og eftermiddag åbner Musikrummet op, med mulighed for at synge, spille på instrumenter og danse foran det store spejl.

Hver dag er der planlagte aktiviteter med forskellige temaer, året i gennem. 

Mere om planlagte aktiviteter i Årshjulet

Børneband

Spirrene hedder børnehavens børneband, som består af børn med særlig interesse for musik og sang.

Drama og Teater

Som Kulturinstitution arbejdes der blandt andet med Drama.

Mere om Kulturinstitutionen

Drama bruges som redskab i hverdagen, i lege, ved fødselsdage, og når der fortælles bålhistorier m.m.

Hver morgen og eftermiddag åbner Teaterrummet op, med mulighed for rollelege og udklædning foran det store spejl.

Hver dag er der planlagte aktiviteter med forskellige temaer, året i gennem. 

Mere om planlagte aktiviteter i Årshjulet

Billedkunst

Som Kulturinstitution arbejdes der blandt andet med Billedkunst.

Mere om Kulturinstitutionen

Morgen og eftermiddag er Atelieret åbent, hvor der er rig mulighed for at deltage i både voksenstyret aktiviteter, samt selv at udfolde sig kreativt, med et stort udvalg af materialer.

Hver dag er der planlagte aktiviteter med forskellige temaer, året i gennem. 

Mere om planlagte aktiviteter i Årshjulet

Kunstgruppen

En gang om ugen samles en lille kunstgruppe, som lærer forskellige teknikker.

Båldage

Hver onsdag er der båldage i en af baghaverne, hvor børn og medarbejder sammen laver og spiser mad fra bål. Vi synger bålsange og laver fælles aktiviteter. Denne dag er der ikke gruppetid og alle er ude hele dagen, året rundt.

Mere om gruppetid 

 

Traditioner

Vi fejre følgende traditioner

  • Fastelavn
  • Påske
  • Sankt Hans
  • Jul

Se mere i Årshjulet

Ture

Som Kulturinstitution, tage børnehaven kun på ture, hvis det er relevant for temaet og gruppernes projekter. Husets rammer byder på stor muligheder for både at kunne gå i skoven og bruge store armbevægelser med maling eller bevægelse. Vi sørger for at inspirationen er at finde i huset, i form af kunstnere der kommer udefra i alle temaperioderne.

Mere om Kulturinstitutionen